โปรเน็ต รายวัน

สมัครโปรเน็ต รายวัน AIS 12CALL

Max Speed อินเตอร์เน็ต แพ็กเกจใช้ครั้งเดียว ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ Internet 3G/4G สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
 29 บาท / 24 ชั่วโมง Hot (1)
(รวมภาษี 31.03 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ไม่จำกัด

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7149*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
 24 บาท / 1 วัน Hot (1)
(รวมภาษี 25.68 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ไม่จำกัด

โทรฟรีในเครือข่าย 5.00 – 17.00 น.

กด *777*4005*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
9 บาท / 24 ชั่วโมง Hot (1)
(รวมภาษี 9.63 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 100 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*70*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
15 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 16.05 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 200 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*71*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
19 บาท / 24 ชั่วโมง Hot (1)
(รวมภาษี 20.33 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 500 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7026*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
35 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 37.45 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7031*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
39 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 41.73 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7027*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
45 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 48.15 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7032*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
49 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 52.43 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 3 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7028*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
69 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 73.83 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7033*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
65 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 69.55 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7035*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
69 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 73.83 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7036*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
75 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 80.25 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7037*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7039*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
90 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 96.30 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7041*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
95 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 101.65 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7042*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7029*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
105 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 112.35 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 3 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7043*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
119 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 127.33 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7044*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก

 
เงื่อนไขการใช้งาน »

Non Stop อินเทอร์เน็ต แพ็กเกจใช้ครั้งเดียว ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ Internet 3G/4G สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
15 บาท / 24 ชั่วโมง Hot (1)
(รวมภาษี 16.05 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 300 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*210*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
49 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 52.43 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 320 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*1*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก

 
เงื่อนไขการใช้งาน »

Super Speed อินเตอร์เน็ต แพ็กเกจใช้ครั้งเดียว ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ Internet 3G/4G สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
29 บาท / 24 ชั่วโมง Hot (1)
(รวมภาษี 31.03 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วอินเตอร์เน็ต รวม 1 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*401*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
เติมโปรเน็ต.com รวบรวมแพ็กเกจสมัครโปรอินเตอร์เน็ต AIS แบบรายวัน มาให้เลือกไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้ว สำหรับใครที่สนใจสมัครโปรเน็ต AIS แบบ รายวันก็สามารถเลือกสมัครตามแพ็กเกจตามรายการที่มีอยู่ในหน้านี้ได้เลย และเป็นแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตแบบใช้ครั้งเดียว ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ลองดูรายละเอียดและกดสมัครโปรเน็ต AIS รายวัน ได้เลย หลังจากสมัครแล้ว รอการยืนยันการสมัครอินเตอร์เน็ตรายวันจาก AIS ไม่เกิน 10 นาที

 
เงื่อนไขการใช้งาน »