แพ็กเกจเสริม Internet สุดคุ้ม

โปรเน็ต AIS แพ็กเกจเสริม Internet

AIS อินเตอร์เน็ต แพ็กเกจเสริม แบบใช้งานรายครั้ง

ค่าบริการ Internet 3G/4G สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
9 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 9.63 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 100 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*70*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
15 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 16.05 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 200 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*71*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
19 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 20.33 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 500 MB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7026*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
35 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 37.45 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7031*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
39 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 41.73 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7027*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
45 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 48.15 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7032*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
49 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 52.43 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 3 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7028*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
69 บาท / 24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 73.83 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 24 ชั่วโมง

กด *777*7033*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
65 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 69.55 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7035*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
69 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 73.83 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7036*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
75 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 80.25 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7037*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 3 วัน

กด *777*7039*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
90 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 96.30 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7041*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
95 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 101.65 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7042*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7029*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
105 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 112.35 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 3 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7043*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
119 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 127.33 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 5 วัน

กด *777*7044*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB

นาน 7 วัน

กด *777*746*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
109 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 116.63 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB

นาน 7 วัน

กด *777*7046*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
115 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 123.05 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB

นาน 7 วัน

กด *777*7047*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
119 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 127.33 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 3 GB

นาน 7 วัน

กด *777*7048*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
150 บาท / 10 วัน
(รวมภาษี 160.50 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ความเร็วสูงสุด รวม 4 GB

นาน 10 วัน

กด *777*7030*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก

 
เงื่อนไขการใช้งาน »