แพ็กเสริม เหมาเหมา

แพ็กเสริม เหมาเหมา AIS 12CALL


แพ็กเสริม เหมาเหมา โซเซียล

*หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.

ค่าบริการ Internet 3G/4G สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
14 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 14.98 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

200 MB

ความเร็วสูงสุดที่ 384 Kbps

กด *777*33*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 16.05 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

300 MB

ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

กด *777*210*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
69 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 73.83 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

1 GB

ความเร็วสูงสุดที่ 384 Kbps

กด *777*731*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
79 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

1.5 GB

ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

กด *777*740*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
89 บาท / 7 วันHot
(รวมภาษี 95.23 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

ไม่จำกัด

ความเร็วสูงสุดที่ 512 Kbps

กด *777*7009*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก

 
เงื่อนไขการใช้งาน »

แพ็กเสริม เหมาเหมา ดับเบิ้ลเน็ต

*หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.

ค่าบริการ Internet 3G/4G สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 9.63 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

100 MB

กด *777*70*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 16.05 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

200 MB

กด *777*71*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

300 MB

กด *777*744*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
49 บาท / 1 วันHot
(รวมภาษี 52.43 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

320 mB*

กด *777*1*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
59 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 63.13 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

400 MB

กด *777*73*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
79 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

600 MB

กด *777*745*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

1 GB

กด *777*746*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
249 บาท / 7 วันHot
(รวมภาษี 266.43 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

2 GB

กด *777*74*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
239 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 255.73 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

2 GB

กด *777*75*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก
799 บาท / 30 วันHot
(รวมภาษี 854.93 บาท)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G

8 GB

กด *777*76*438904# สมัครเลย! กดปุ่ม “สมัคร” ค้างไว้ กด Copy แล้วนำไปวางที่ช่องโทร กดโทรออก

 
เงื่อนไขการใช้งาน »